Bolånespecialisten

De flesta med eget boende i villa eller bostadsrätt har bolån. Många av oss kunder försöker förhandla med bankerna för att få så låga räntor som möjligt på dessa lån. Vissa av oss lyckas bra, andra lyckas mindre bra. För att öka möjligheterna till ett gott förhandlingsresultat skulle många kunder kunna gå samman i en gemensam ränteförhandling. Denna hemsida är skapad för att kunna samla personer som vill vara med i sådan gemensam förhandling.